Školka

 • Mini školka Pilné včelky je soukromé zařízení pro děti ve věku 1 až 5 let. Jeden lektor se věnuje maximálně osmi dětem.
 • Menší množství dětí umožňuje učitelům individuální přístup k dětem a prostor ke vnímání jejich potřeb, stejně tak nabízí prostor pro větší míru komunikace s rodiči.
 • Výukové aktivity probíhají v tématických celcích, každý celek je zpracován formou týdenního či čtrnáctidenního projektu. Při práci s dětmi využíváme princip multisenzoriálního přístupu (více smyslů) a podporujeme samostatnou, spontánní aktivitu dětí (s využitím prvků z Montessori pedagogiky).
 • Při každodenní práci s dětmi respektujeme jejich potřebu jasného řádu dne a týdne (ranní přivítací kroužek, pohybové aktivity, dopolední zpívání,výtvarné činnosti…). Výukové činnosti se střídají se spontánní hrou a pohybovými a kreativními činnostmi.

teckyd

 

 Jak učíme

Vzdělávací plánmale a

Vzdělávací plán naší školky vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávaní, který vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro vzdělávání dětí předškolního věku.

Metody práce

 • individuální práce s dítětem s ohledem na jeho potřeby a možnosti
 • každodenní společné aktivity všech dětí, při kterých se učí spolupráci a vzájemnému respektu
 • učení založené na přímých zážitcích dítěte, podpora dětské aktivity, zvídavosti a radosti z objevování a experimentování
 • děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat
 • situační učení (vytváření a využívání situací, které jsou dítěti známé, pochopení smyslu činností)male b
 • spontánní sociální učení (přirozená nápodoba, vzory chování)
 • uplatňujeme pedagogický styl s nabídkou – počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte
 • integrované bloky výuky – projektové a tématické učení
 • učení jako dobrodružství, učení je zábava a legrace, učení nás baví
 • otevřené dveře – spolupráce s rodinou, společné zážitky a prožívání

Roční vzdělávací plán aneb Co už víme a co se letos naučímemale c

 • Dětský svět je pestrý a barevný a stejně tak pestrá a barevná budou naše společná setkání s dětmi.
 • Naším celoročním projektem pro školní rok 2016/2017 jsou VEČERNÍČCI a průvodcem nám na cestě bude včelka Magdalenka (Madla).
 • Každý měsíc nás bude včelka Madla seznamovat se svými oblíbenými večerníčky a děti budou včelce ukazovat co vše umí a každý měsíc se naučili nového.
 • Učení u nás probíhá hravou formou v týdenních nebo dvoutýdenních tematických blocích, ke každému tématu se vždy učíme jednu básničku a písničku, kterou si děti dávají do svých zpěvníčků – Zpěvníček mých oblíbených písniček.
 • Básničky, které se děti ve školce učí, najdete napsané na školkové nástěnce a jsou pravidelně doplňovány na naše webové stránky.
 • Každou rozumovou výchovu samozřejmě doprovází smysly. Při výuce se snažíme vnímat všemi smysly a pomocí smyslů i rozlišovat (sluchem – zvuky, tóny, ticho x zvuk, hluk, potichu x nahlas, zrakem tvary a jiné specifické znaky, dále rozlišovat chutě, vůně, různé hmatové podněty)

 

Pedagog je průvodce dítěte na jeho cestě za poznáním…

 Tématické celky

 • Tato témata jsou vždy týdenní až čtrnáctidenní, každé téma je doprovázeno novou básničkou a písničkou, je již obrázek si děti vloží do svých zpěvníčků.
 • Na našich webových stránkách budete mít vždy napsáno o čem si povídáme a jakou básničku a písničku se zrovna učíme. Můžete si i doma se svými dětmi povídat o tom, co se ve školce učí, opakovat si spolu básničky a sklouznout se spolu s námi po duze do barevného světa fantazie.
 • Rádi s dětmi oslavujeme jejich narozeniny, svátky, nebo jiné důležité události.Snažíme se, aby si dítě svůj slavnostní den užilo, aby se cítilo vyjímečně a aby se těšilo na každou další oslavu.Na oslavence čeká slavnostně prostřený stoleček, královské křesílko, písnička a blahopřání všech.

Tematické projekty

 • Projekt naše kamarádka včelka – zaměříme se na přirozenou a postupnou adaptaci do kolektivu dětí ve školce, seznamování se s dětmi s prostředím naší školky a okolí.
 • Projekt Včelí svátky – vysvětluje významy konkrétních svátků a tradice – výchovně vzdělávací činností ( vítání jara, velikonoce, Den matek, narozeniny včeliček, mikulášská nadílka, Vánoce, čarodějnice)
 • Projekt Včelky poznávají barvičky – každý měsíc jsou věnovány dva dny určité barvě (zelený čtvrtek, žluté úterý …)

 

 

Tematický kalendář

 • Další probírané oblasti bývají většinou v souladu s ročním obdobím a jsou členěny do konkrétních témat, která jsou malým dětem bližší a pod nimiž si dokážou něco známého představit ( září – říjen – brambory, houby, podzim, draci…).
 • Na našich webových stránkách a na nástěnce ve školce budete mít vždy vypsaná konkrétní témata pro daný měsíc.
 • Při hře a učení vycházíme z reálných věcí a situací, které dítě zná a setkává se s nimi!

Pohyb

figurkakuk2 figurka figurkakuk

Každé ráno začínáme program v naší tělocvičně. Děti čeká půlhodinka aktivního pohybu.

V průběhu celého roku se zaměřujeme na základní pohybovou průpravu, míčové hry, poznáváme sportovní odvětví, atletiku, gymnastiku.

Děti jsou každý den venku. K dispozici je jim velká trampolína, houpačky, klouzačka, pískoviště, motorky, odrážedla.

Program činností je přizpůsobován počasí a kvalitě ovzduší.

 • cvičení formou her s doprovodem básniček a písniček
 • cvičení na balonech
 • nácvik motoriky s využitím různých cvičebních pomůcek (žíněnky, míče, prolézací tunel, dráha na nácvik rovnováhy, pomůcky ke stimulaci plosky nohy, obruče, švihadla…)
 • podpora zlepšování tělesné zdatnosti, správného držení těl
 • dechová a relaxační cvičení, jóga

Pobyt venku

Pravidelně pracujeme na zahradě, sázíme kytičky, poznáváme jak květiny rostou, hrabeme listí, sbíráme šišky.

Jak cvičíme naše ručičky aneb Nácvik jemné motoriky

 • Každý den s dětmi něco vyrábíme. Malujeme, kreslíme, modelujeme, stříháme, lepíme. Vyrábět můžeme i z keramické hlíny, s možností výpalu v keramické peci.
 • Trénujeme správný úchop, k dispozici máme i speciální pomůcky, které správný úchop podporují.
 • Činnosti volíme přiměřeně ke schopnostem dětí, při práci je motivujeme, aby udělaly co nejvíce samy, ale s tím, co ještě nedokážou, jim rádi pomůžeme.
 • Snažíme se do každodenních aktivit začlenit montessori pomůcky.

teckyd

 

Nácvik sebeobsluhy

 • Do naší školky mohou chodit i děti s plenkami.
 • Po domluvě s rodiči děti pravidelně vysazujeme na nočníček nebo na záchod, děti se učí umývat a utírat si ruce, pomáhají při úklidu třídičky (utírání stolu po svačince a po malování, uklízení hraček…)
 • Každá hračka má své místo, učíme se ho podle obrázků a piktogramů najít a po skončení hry uklízíme hračky tam, kam patří.
 • Před svačinkou a před obědem uklízíme všechny hračky a zpíváme si k tomu „uklízecí“ písničku.
 • Snažíme se, aby se děti učily jíst samostatně lžičkou nebo vidličkou, v případě potřeby dítěti s jídlem pomůžeme, nebo ho nakrmíme. Děti si zvykají na jídlo v kolektivu – učí se sedět při jídle na místě a neběhat, nápodoba ostatních může vést děti i k vyzkoušení jídel, která doma odmítají. Děti do jídla nenutíme. Před jídlem si dítě přinese svoje prostírání, po jídle ho opět uklidí na své místo.
 • Velký důraz klademe na pravidelný pitný režim.

Řeč aneb Jak se spolu domluvíme?

 • V naší školce nevadí, že vaše dítě ještě nemluví, nebo že mluví málo a vyjadřuje se „svým způsobem“. Rádi si s vámi sedneme a zjistíme, jaká slova dítě používá a jak se dokáže domluvit.
 • Naším cílem je samozřejmě podpora mluvního projevu, kolektiv dětí je pro každé dítko velkou motivací domluvit se.
 • Formou hry provádíme i základní logopedická cvičení (procvičování motoriky úst, jazyka, obličeje, dechová cvičení…)
 • V případě problému mají učitelky i rodiče možnost konzultace s logopedkou (sídlící přímo v budově školky).

Hudba a zpívání kone

 • Hudba a zpívání je pro děti v každém věku velmi oblíbené, důležité a podnětné. My zpíváme velmi často a rádi. Písničkami a básničkami doprovázíme většinou každé cvičení a učení a každý den před svačinkou máme čas vyhrazený na zpívání a hraní na Orffovy nástroje nebo na jednoduché nástroje, které si děti samy vyrobí.
 • Každý týden se děti učí novou písničku, kterou dostanou nakreslenou a vloží si ji do svého zpěvníčku. Při zpívání si mohou vybírat písničky dle přání, zpěvníček umožňuje vybírat písničky i dětem, které zatím nedokážou název písničky říci.

Rituály

 • Při výuce malých dětí hrají rituály velmi podstatnou roli. Dávají dítěti pocit bezpečí a opakování činností mu umožňuje orientaci v tom, co ho čeká.
 • Náš denní i týdenní režim respektuje potřebu opakování se.
 • Dynamické pohybové činnosti se vždy střídají s činnostmi klidnějšími.
 • Orientaci v čase a ve skupině dětí umožňuje každodenní ranní kroužek, který má také svou stále se opakující strukturu (nejprve se přivítáme, pak si zazpíváme, kdo je ten den ve školce, povíme si jaký je den v týdnu a měsíc, jaké je počasí, co nás dnes čeká a naučíme se novou básničku a písničku).

Jak se k sobě chováme?

 • Snažíme se být dětem vzorem správného chování. V přístupu k dětem vycházíme z konceptu Respektovat a být respektován. Pochvala a pozitivní motivace je účinnější než trest.
 • Na začátku roku si společně s nimi domluvíme „pravidla hry“, paní učitelka je nakreslí na nástěnku.
 • Naším základním pravidlem je, že jsme všichni kamarádi.
 • Kamarádi se mají rádi a neubližují si.
 • Kamarádi si pomáhají.
 • Když chceš po někom hračku, musíš se ho zeptat, jestli ti jí půjčí.
 • Pokud ti hračku zrovna teď půjčit nechce, domluvíme se společně, kdy si s ní budeš moci hrát i ty.
 • Každá hračka má své místo. Až si dohrajeme, uklidíme hračky na svá místa.
 • Umíme poprosit, poděkovat a usmát se.

teckyd

 

Jídlo, stravování a pitný režim

 • Stravu nám dováží společnost Bionela, která má povolení pro přípravu a rozvoz stravy pro školky od Hygienické stanice hl.m. Prahy – Odbor hygieny dětí a mládeže.
 • Svačinky si nosí děti ve výrazně označených krabičkách. Na přání rodičů je možné svačinky pro své dítě objednat.
 • Svačinky děti jí v jídelně a učíme je připravit si a následně uklidit po sobě své místo.
 • Do jídla děti nenutíme, snažíme se, aby alespoň jídlo zkusily ochutnat. Respektujeme jejich zvyky z domova (např. někdo jí pouze samotné těstoviny, někdo nejí maso…)
 • Velký důraz je kladen na pitný režim. Pití si nosí děti samy v lahvičkách, pokud budete potřebovat, zajistíme pití dítěte my. Pokud dítě vypije všechno ze své lahvičky, doléváme jim vodu, ovocný čaj, popř. šťávu (dle přání rodičů).

Spánek a odpočinek po obědě

 • Děti se po obědě připravují na spánek. Každé dítě má svojí označenou postýlku s ložním prádlem. Učíme děti, aby si sami připravily postýlku.
 • Nejdříve přečteme dětem pohádku, následuje pohádka reprodukovaná. Děti, které nemohou usnout nebo nejsou zvyklé spát, odvede učitelka do druhé místnosti, aby nerušily spící děti.
 • Děti spí do 15 hodiny.

Co s sebou do školky

 • Bačkůrky, náhradní oblečení, pleny (pokud dítě nosí), zástěrku na malování. Prosíme vše řádně podepsat!!!
 • 2x malá fotografie (na nástěnku a na označení místa v šatničce + 1x fotografie 9×13 cm (na zpěvníček – nemusí být portrét)
 • Věci v šatně ukládáme do označených pytlů. Boty ukládáme do lavice, kde má každé dítě svojí značku.
 • Každodenním ranním rituálem by mělo být, že si při příchodu do školky dítě za pomoci rodičů pověsí svou fotografii na nástěnku a při odchodu domů ji zase uklidí.
 • Každý den se od učitele dozvíte, co dítě dělalo, jakou mělo náladu, co ho bavilo a co ne. Děti každý den rády vodí rodiče do třídy, aby jim ukázaly, co vyrobily a s čím si hrály.

logo 100px