PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLKY PILNÉ VČELKY

Příjmení, jméno a bydliště dítěte:

Datum narození dítěte (rodné číslo):

Zdravotní stav dítěte:   (závažná onemocnění, uveďte prosím i drobné vývojové odchylky atd…)

Alergie:   (jídlo, bodnutí hmyzem, léky, zvířata, jiné…)

Povinné očkování:   (potvrzení lékařem)

Zdravotní pojišťovna:

Zvyky dítěte:

Zvolený způsob docházky:   dopoledne / odpoledne – 1, 2, 3, 4, 5 x týdně (označte)

Příjmení a jméno, telefonický kontakt a email matky dítěte:

Příjmení a jméno, telefonický kontakt a email otce dítěte:

Příjmení a jméno, telefonický kontakt na pediatra dítěte:

Osoby pověřené doprovázet a vyzvedávat dítě ze školky:

 

 

Souhlasím s Provozním řádem školky Pilné včelky:    ANO / NE

Datum:

Podpis:

Co s sebou do školky?

Bačkůrky, náhradní oblečení, pleny, zástěrka na tvoření, pití.
Fotografie dítěte 9 x 13 (nemusí být portrét).

Prosíme vše řádně podepsat

stahnout