Ceník školka Háje a provozní řád od 1.2.2023

JESLE A MINIŠKOLKA PRO DĚTI DO 3 LET – HÁJE   ŠKOLKA PRO DĚTI OD 3 LET – HÁJE
     
ceník docházka   ceník docházka
typ docházky(půl den/celý den) četnost v týdnu cena za kalendářní měsíc   typ docházky(půl den/celý den) četnost v týdnu cena za kalednářní měsíc
půl den (7:30 – 12:30 nebo 12:00 – 17:00) 5x týdně 8 300 Kč   půl den (7:30 – 12:30 nebo 12:00 – 17:00) 5x týdně 4 950 Kč
celý den (7:30 – 17:00) 5x týdně 11 520 Kč   celý den (7:30 – 17:00) 5x týdně 7 590 Kč
půl den (7:30 – 12:30 nebo 12:00 – 17:00) 4x týdně 6 960 Kč   půl den (7:30 – 12:30 nebo 12:00 – 17:00) 4x týdně 4 950 Kč
celý den (7:30 – 17:00) 4x týdně 9 960 Kč   celý den (7:30 – 17:00) 4x týdně 7 590 Kč
půl den (7:30 – 12:30 nebo 12:00 – 17:00) 3x týdně 5 640 Kč   půl den (7:30 – 12:30 nebo 12:00 – 17:00) 3x týdně 4 950 Kč
celý den (7:30 – 17:00) 3x týdně 8 040 Kč   celý den (7:30 – 17:00) 3x týdně 7 590 Kč
půl den (7:30 – 12:30 nebo 12:00 – 17:00) 2x týdně 4 032 Kč   půl den (7:30 – 12:30 nebo 12:00 – 17:00) 2x týdně 4 950 Kč
celý den (7:30 – 17:00) 2x týdně 5 760 Kč   celý den (7:30 – 17:00) 2x týdně 7 590 Kč
celý den (7:30 – 17:00) 1x týdně 3 600 Kč   celý den (7:30 – 17:00) 1x týdně 7 590 Kč
jednorázový registrační poplatek – nevratný 1 500 Kč   jednorázový registrační poplatek – nevratný 1 500 Kč
ceník stravné   ceník stravné
strava (děti mohou mít vlastní stravu donesenou z domova, v takovém případě se stravné neúčtuje)   v případě dopolední docházky je povinnost odebrat svačinu a oběd, v případě odpoledního bloku je povinnost odebrat odpolední svačinu, v případě celodenní docházky je povinnost odebrat oběd a 2x svačina, donáška vlastní stravy dle individuální dohody
dopolední svačina   22 Kč   dopolední svačina   22 Kč
oběd   85 Kč   oběd   85 Kč
odpolední svačina   22 Kč   celodenní svačina (dopolední+odpolední)   40 Kč
             
Podmínky jesle a miniškolka pro děti do 3 let   Podmínky školka pro děti od 3 let
• Půlden se rozumí 7:30 až 12:30 hod. Celý den 7:30 až 17:00 hod. Je možné dítě přivést pouze na odpoledne (12:00-17:00)
• V případě potřeby je možno dítě vyzvednout později, výše ceny je stanovena individuálně dle domluvy.
• Registrační poplatek je ve výši 1500,- Kč. Poplatek je nevratný.
• Školkovné je třeba uhradit nejpozději do 7 kalendářních dní po obdržení vyúčtování bankovním převodem. Pokud školkovné není uhrazeno více jak 2 x v stanoveném termínu je dítě vyloučeno z docházky.
• Řádně omluvené náhrady školky u pravidělně docházejících dětí tj. 3 až 5 x týdně, řešíme převodem školkovného do dalšího měsíce snížené o 25% z ceny.
• Řádně omluvené náhrady školky u dětí docházejících 1 celý den a 2 x týdně je možné řešit náhradou v daném měsíci po dohodě. Zaplacené školkovné se nepřevádí do dalšího měsíce.
• OBSAHUJE: dopolední program, 1x týdně angličtina, 1x týdne montessori dopolední blok, 1x týdně pohybová přípravka, 2x ročně besídka a posezení s rodiči, mikulášský balíček a vánoční nadílka, opékání buřtů, rozloučení s dětmi co odchází do jiné školky, oslavy narozenin, odborné pedagogické vedení, zákonem stanovené pojištění, spotřebovaný výtvarný materiál a pomůcky pro výuku
  • školkovné je stanové fixní částkou na období jednoho kalendářního měsíce (nezohledňují se státní svátky, dny volna a delší či kratší počet dní v měsíci)
• platba školkovného do 5. dne v daném měsíci, stravné je pak doúčtování do 10. následujícího měsíce
• OBSAHUJE: dopolední program: 1x týdně angličtina, 1x týdne montessori dopolední blok, 1x týdně pohybová přípravka, grafomotorická a logopedická příprava, 2x ročně besídka a posezení s rodiči, mikulášský balíček a vánoční nadílka, opékání buřtů, rozloučení s dětmi co odchází do jiné školky, oslavy narozenin, odborné pedagogické vedení, zákonem stanovené pojištění, spotřebovaný výtvarný materiál a pomůcky pro výuku včetně pracovních listů