Ceník školka
JESLE A MINIŠKOLKA PRO DĚTI DO 3 LET   ŠKOLKA PRO DĚTI OD 3 LET
     
ceník docházka   ceník docházka
typ docházky (půl den/celý den) četnost v týdnu cena za kalendářní měsíc   typ docházky (půl den/celý den) četnost v týdnu cena za kalednářní měsíc
půl den (7:30 – 12:30 nebo 12:00 – 17:00) 5x týdně 7 200 Kč   půl den (7:30 – 12:30 nebo 12:00 – 17:00) 5x týdně 4 500 Kč
celý den (7:30 – 17:00) 5x týdně 11 520 Kč   celý den (7:30 – 17:00) 5x týdně 6 900 Kč
půl den (7:30 – 12:30 nebo 12:00 – 17:00) 4x týdně 6 000 Kč   půl den (7:30 – 12:30 nebo 12:00 – 17:00) 4x týdně 4 500 Kč
celý den (7:30 – 17:00) 4x týdně 9 960 Kč   celý den (7:30 – 17:00) 4x týdně 6 900 Kč
půl den (7:30 – 12:30 nebo 12:00 – 17:00) 3x týdně 4 800 Kč   půl den (7:30 – 12:30 nebo 12:00 – 17:00) 3x týdně 4 500 Kč
celý den (7:30 – 17:00) 3x týdně 8 040 Kč   celý den (7:30 – 17:00) 3x týdně 6 900 Kč
půl den (7:30 – 12:30 nebo 12:00 – 17:00) 2x týdně 3 456 Kč   půl den (7:30 – 12:30 nebo 12:00 – 17:00) 2x týdně 4 500 Kč
celý den (7:30 – 17:00) 2x týdně 5 760 Kč   celý den (7:30 – 17:00) 2x týdně 6 900 Kč
půl den (7:30 – 12:30 nebo 12:00 – 17:00) 1x týdně 1 920 Kč   půl den (7:30 – 12:30 nebo 12:00 – 17:00) 1x týdně 4 500 Kč
celý den (7:30 – 17:00) 1x týdně 3 456 Kč   celý den (7:30 – 17:00) 1x týdně 6 900 Kč
jednorázový registrační poplatek – nevratný 1 200 Kč   jednorázový registrační poplatek – nevratný 1 200 Kč
ceník stravné   ceník stravné
strava (děti mohou mít vlastní stravu donesenou z domova, v takovém případě se stravné neúčtuje)   v případě dopolední docházky je povinnost odebrat svačinu a oběd, v případě odpoledního bloku je povinnost odebrat odpolední svačinu, v případě celodenní docházky je povinnost odebrat oběd a 2x svačina, donáška vlastní stravy není možná)
dopolední svačina   13 Kč   dopolední svačina   13 Kč
oběd   70 Kč   oběd   70 Kč
odpolední svačina   13 Kč   odpolední svačina   13 Kč

 

PODMÍNKY JESLE A MINIŠKOLKA PRO DĚTI DO 3 LET

Půlden se rozumí 7:30 až 12:30 hod. Celý den 7:30 až 17:00 hod. Je možné dítě přivést pouze na odpoledne (12:00-17:00)

  • V případě potřeby je možno dítě vyzvednout později, výše ceny je stanovena individuálně dle domluvy. 
  • Registrační poplatek je ve výši 1200,- Kč. Poplatek je nevratný.
  • Školkovné je třeba uhradit nejpozději 7 kalendářních dní po obdržení vyúčtování bankovním převodem nebo hotově po předchozí domluvě na recepci RC Pilné včelky. Pokud školkovné není uhrazeno více jak 2 x v stanoveném termínu je dítě vyloučeno z docházky.
  • Řádně omluvené náhrady školky u pravidělně docházejících dětí tj. 3 až 5 x týdně, řešíme převodem školkovného do dalšího měsíce snížené o 15% z ceny.
  • Řádně omluvené náhrady školky u dětí docházejících 1 až 2 x týdně je možné řešit náhradou v daném měsíci po dohodě. Zaplacené školkovné se nepřevádí do dalšího měsíce.
  • OBSAHUJE: vypsat co cena obsahuje: dopolední program, 1x týdně angličtina, 1x týdne montessori dopolední blok, 1x týdně jóga/pohybová přípravka, 1x měsíčně keramika s keramičkou, 2x ročně besídka a posezení s rodiči, mikulášský balíček a vánoční nadílka, opékání buřtů, rozloučení s dětmi co odchází do jiné školky, oslavy narozenin, odborné pedagogické vedení, zákonem stanovené pojištění, spotřebovaný výtvarný materiál a pomůcky pro výuku

 

PODMÍNKY ŠKOLKA PRO DĚTI OD 3 LET

  • školkovné je stanové fixní částkou na období jednoho kalendářního měsíce (nezohledňují se státní svátky, dny volna a delší či kratší počet dní v měsíci)
  • platba školkovného do 5. dne v daném měsíci, stravné je pak doúčtování do 10. následujícího měsíce
  • OBSAHUJE: dopolední program: 1x týdně angličtina, 1x týdne montessori dopolední blok, 1x týdně jóga/pohybová přípravka, minimálně 1x týdně grafomotorická a logopedická příprava, 1x měsíčně keramika s keramičkou; 2x ročně besídka a posezení s rodiči, mikulášský balíček a vánoční nadílka, opékání buřtů, rozloučení s dětmi co odchází do jiné školky, oslavy narozenin, odborné pedagogické vedení, zákonem stanovené pojištění, spotřebovaný výtvarný materiál a pomůcky pro výuku včetně pracovních listů