Tuhle úžasnou zábavu se svými dětmi si opravdu užijete!

Připravili jsme půjčovnu a prodejnu rodinných, společenských a stolních her. S různou tématikou a náročností – tak abychom uspokojili ty nejmenší, ty starší i dospělé. Z naší široké nabídky si určitě vyberete, protože hry to jsou OPRAVDU ZÁBAVNÉ…

Všechny hry z naší nabídky dobře známe. Rádi Vám poradíme s výběrem a doporučíme tu pravou. Hry si můžete vypůjčit nebo koupit – často totiž zjistíte, že bez ní „už prostě nemůžete být!“

 

Tyto hry půjčujeme a stále přidáváme nové!  (info 608 522 210)

 

A tady se podívejte na ceny – nízké, že?

A jen pro pořádek Všeobecné podmínky

Předmětem pronájmu a prodeje, které provádí provozovatel Rodinné centrum Pilné včelky, dále jen (RCPV) dle těchto všeobecných podmínek, jsou movité věci – společenské hry dle aktuální nabídky provozovatele, která je uvedena v katalogu her a ceníku.
Hru si klient osobně přebírá v RCPV po předchozí domluvě telefonem na čísle 608 522 210 či e-mailem info@rcpilnevcelky.cz na adrese Pacajevova 30, Praha 4 – Háje, 149 00 a tamtéž hru osobně po skončení doby nájmu vrací.
Klientem se může stát fyzická osoba starší 15 let po předložení platného občanského průkazu.
Jeden klient může mít současně zapůjčené maximálně 3 hry.
Hru je možné si předem rezervovat některým ze způsobů dle čl.2.
Hry je možné si zapůjčit na dobu 4 dnů nebo 1 týdne podle přání klienta, pokud se provozovatel a klient nedohodnou v jednotlivém případě jinak
Výše nájemného, zálohy a cena je pro každou hru stanovena v ceníku RCPV.
Hra je vrácena včas, pokud jí klient vrátí nejpozději v poslední den sjednané doby nájmu do 17.00 hodin na místo uvedené v čl.2. V případě vrácení hry nájemcem dříve než v poslední den sjednané doby nájmu se nájemné nevrací.
Jestliže bude klient v prodlení s vrácením hry, bude mu za každý započatý den prodlení účtováno denní nájemné v poměrné výši odvozené od týdenního nájemného dle čl.7., které bude provozovatel započítávat oproti klientem zaplacené záloze. Pokud dojde v souvislosti s účtováním nájemného při prodlení s vrácením hry k započtení celé zaplacené zálohy, stává se vlastníkem hry klient, který již není povinen hru provozovateli vracet. Provozovatel v takovém případě již není povinen od klienta hru převzít zpět.
V průběhu životnosti her dochází k jejich běžnému opotřebení, hry jsou průběžně provozovatelem kontrolovány a udržovány. Běžné opotřebení je již zohledňeno v cenách za pronájem (půjčování) her.
Před předáním hry klientovi má klient povinnost na kontrolu stavu hry, které bude následně zaznamenáno na obalu hry. Hra je klientem vrácena řádně, pokud je vrácena ve stavu, v jakém byla převzata, přičemž se přihlíží k běžnému opotřebení způsobenému řádným užíváním.
Po skončení nájmu před převzetím hry zpět, zkontroluje provozovatel, zda klient vrací hru řádně dle čl.11. V takovém případě po převzetí hry vrátí provozovatel klientovi zaplacenou zálohu v plné výši.
Pokud klient nevrátí hru řádně dle čl.11., ale její poškození, dle názoru provozovatele, nebrání jejímu dalšímu užívání, je klient povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši týdenního nájemného dle ceníku. Smluvní pokutu je provozovatel oprávněn započíst oproti klientem zaplacené záloze.
V případě ztráty hry nebo jejím poškození, dle názoru provozovatele, takovým způsobem, který znemožňuje její další řádné užívání (např. ztráta jejích jednotlivých částí) se záloha nevrací a propadá ve prospěch provozovatele jako náhrada vzniklé škody. Takovouto hru není provozovatel povinen od klienta převzít zpět a hra se tak stává majetkem klienta oproti propadlé záloze.
Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.10.2011

Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDEkostka 

Provozovatel si vyhrazuje právo všeobecné podmínky měnit a doplňovat.Platnost a účinnost změn a doplňků nastává dnem jejich uveřejnění.

PRONÁJEM PROSTOR PRO VAŠE AKTIVITY, OSLAVY,…

Nabízíme Vám pronájem některých prostor našeho rodinného centra

včetně vybavení.domecek Časy a ceny pronájmu individuálně dle dohody.

Pronájem prostor

Kontakt

Martina Stříteská
+420 608 522 210
info@rcpilnevcelky.cz

Rodinné centrum Pilné včelky
Pacajevova 30, Praha 4 Háje

logo 100px